Giầy đế thấp handmade Hàn Quốc SH6171

Mã sản phẩm:

Giá 4.420.000₫

 

PRODUCT INFO

 

 

Model  GB8137

 

Materials  소가죽 (Italy)

 

Sole  블랙/베이지창 (spain)

 

Basic heel   3cm굽

 

Change heel  1cm굽 변경가능

 

 Color  블랙. 그레이. 와인. 코코아브라운. 다크베이지. 베이지 

 Size tip  정사이즈 

 

Made in   KOREA