Chân váy Hàn Quốc SK300646

Mã sản phẩm:

Giá 3.500.000₫

소 재 : 폴리에스텔80%, 나일론20%

색 상 : 카키, 베이지

사이즈 : 55⑥, 66⑧, 77⑩ (⑥, ⑧, ⑩ 미국식표기법)

 

 

 

사이즈

허리둘레

힙둘레 전체길이  
6(55) 64 100 68    
8(66) 68 104 69    
10(77) 72 108 70