Chân váy Hàn Quốc SK120634

Mã sản phẩm:

Giá 3.670.000₫

소 재 : 폴리100%

색 상 : 블랙, 옐로우

사이즈 : 55⑥, 66⑧ (⑥, ⑧ 미국식표기법)

 

사이즈

허리둘레

힙둘레 전체길이  
6(55) 66 100 75    
8(66) 70 104 76