Chân váy Hàn Quốc SK070604

Mã sản phẩm:

Giá 3.030.000₫

소 재 : 폴리에스텔97%, 폴리우레탄3%

색 상 : 블랙, 블루

사이즈 : 55⑥, 66⑧, 77⑩ (⑥, ⑧, ⑩ 미국식표기법)

 

사이즈

허리둘레

힙둘레 전체길이  
6(55) 66 88 70    
8(66) 70 92 71    
10(77) 74 96 72