Bộ nữ cao cấp Hàn Quốc 300637

Mã sản phẩm:

Giá 9.260.000₫

[상의 실측사이즈]
- 55  사이즈: 어깨 39.5  가슴 54  소매 32  총장 62/66
- 66  사이즈: 어깨 41.5  가슴 56  소매 33  총장 63/67

[하의 실측사이즈]
- 55 사이즈: 허리 35.5  힙 52  허벅지 35  밑단 34.5  밑위 30  총장 88
- 66 사이즈: 허리 37.5  힙 54  허벅지 36  밑단 35.5  밑위 31  총장 89  

레이온 90%, 견 10%